Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Ortega y Gasset José
    Idee, przeświadczenia, historia

Žižek Slavoj

O wierze
Patrząc z ukosa
Żądanie niemożliwego

Nowości

  1. Tocqueville Alexis de
    O demokracji w Ameryce

  2. MacDonald Kevin
    Kultura krytyki