Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Schmitt Carl
    Porządek wielkoobszarowy w prawie międzynarodowym

Goffman Erving

Człowiek w teatrze życia codziennego

Nowości

  1. Minois Georges
    Historia samotności i samotników

  2. Steiner George
    Po wieży Babel