Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

 1. Seneka
  Myśli

 2. Nabokov Vladimir
  Wykłady o literaturze rosyjskiej

Nietzsche Friedrich

Ecce homo. Jak się staje, kim się jest
Listy
Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm
Pisma pozostałe

Nowości

 1. Mill John Stuart
  Pisma o wolności i szczęściu

 2. Walton Stuart
  Odlot