Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Žižek Slavoj
    Patrząc z ukosa

Nietzsche Friedrich

Ecce homo. Jak się staje, kim się jest
Listy
Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm
Pisma pozostałe

Nowości

  1. Schmitt Carl
    Porządek wielkoobszarowy w prawie międzynarodowym

  2. Minois Georges
    Historia samotności i samotników