Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Sloterdijk Peter
    Stres a wolność

Draaisma Douwe

Księga zapominania
Machina metafor. Historia pamięci

Nowości

  1. Benn Gottfried
    Czy poeta zmienia świat?

  2. Jünger Ernst
    Wybór esejów o słowach i drzewach