Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Raddatz Fritz J.
    Rainer Maria Rilke

Draaisma Douwe

Księga zapominania
Machina metafor. Historia pamięci

Nowości

  1. Flusser Vilém
    Kultura pisma

  2. Hayek Friedrich A.
    Indywidualizm i porządek ekonomiczny