Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Le Goff Jacques, Truong Nicolas
    Historia ciała w średniowieczu

Draaisma Douwe

Księga zapominania
Machina metafor. Historia pamięci

Nowości

  1. Lakoff George
    Moralna polityka

  2. Berlin Isaiah
    Wolność