Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Le Goff Jacques, Truong Nicolas
    Historia ciała w średniowieczu

Kooijmans Luuc

Niebezpieczna wiedza. Wizje i lęki w czasach Jana Swammerdama

Nowości

  1. Lakoff George
    Moralna polityka

  2. Berlin Isaiah
    Wolność