Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Bloom Harold
    Zachodni kanon

Schmitt Carl

Legalność i prawomocność
Porządek wielkoobszarowy w prawie międzynarodowym
Teologia polityczna 2

Nowości

  1. Minois Georges
    Historia ateizmu

  2. Bloom Harold
    Jak czytać i po co