Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Berlin Isaiah
    Zdradzona wolność

Schmitt Carl

Legalność i prawomocność
Porządek wielkoobszarowy w prawie międzynarodowym
Teologia polityczna 2

Nowości

  1. Oakeshott Michael
    Polityka wiary i polityka sceptycyzmu

  2. Sartre Jean-Paul
    Baudelaire