Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Ortega y Gasset José
    Idee, przeświadczenia, historia

Schmitt Carl

Legalność i prawomocność
Porządek wielkoobszarowy w prawie międzynarodowym
Teologia polityczna 2

Nowości

  1. Tocqueville Alexis de
    O demokracji w Ameryce

  2. MacDonald Kevin
    Kultura krytyki