Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Žižek Slavoj
    Patrząc z ukosa

Wittgenstein Ludwig

O pewności
Uwagi o barwach

Nowości

  1. Schmitt Carl
    Porządek wielkoobszarowy w prawie międzynarodowym

  2. Minois Georges
    Historia samotności i samotników