Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Berlin Isaiah
    Zdradzona wolność

Mikołaj z Kuzy

O oświeconej niewiedzy

Nowości

  1. Oakeshott Michael
    Polityka wiary i polityka sceptycyzmu

  2. Sartre Jean-Paul
    Baudelaire