Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

 1. Berlin Isaiah
  Zdradzona wolność

  o
 1. Oakeshott Michael
 2. Ortega y Gasset José
 3. Ott Hugo

Nowości

 1. Oakeshott Michael
  Polityka wiary i polityka sceptycyzmu

 2. Sartre Jean-Paul
  Baudelaire