Fundacja Wydawnictwo

  a
 1. "Aletheia"
  1(4)/1990 (Heidegger dzisiaj)s. 492

 2. "Aletheia"
  1/1987 (Obecność Kołakowskiego)wydawca: In Plus, s. 212

 3. "Aletheia"
  2-3/1988 (Rosyjska filozofia religijne)wydawca: In Plus


 4. Aktualność wolności. Wybór tekstów."Biblioteka Polityczna Aletheia", t. XVII, ISBN 83-89372-13-4, przeł. Ewa Bolińska, Jacek Malczewski, Marek Przychodzeń, s. 327

 5. Aron Raymond
  Esej o wolnościach (Essai sur les libertés)"Biblioteka Polityczna Aletheia", t. IV, 1997, ISBN 83-87045-07-1, przeł. Małgorzata Kowalska, przedmowa (Przedmowa tłumacza) Małgorzata Kowalska, s. 202

 6. Arendt Hannah
  Kondycja ludzka (The Human Condition)ISBN 83-87045-54-3, przeł. Anna Łagodzka, posłowie (Wolność albo życie) Piotr Nowak, s. 384

 7. Arendt Hannah
  Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej (Between Past and Future. Eight Excercises in Political Thought)"Biblioteka Polityczna Aletheia", t. I, 1994, ISBN 83-901171-2-6, przeł. Mieczysław Godyń i Wojciech Madej, wstęp (Arendt: intensywność myślenia) Paweł Śpiewak, s. 326

 8. Arendt Hannah
  O myśleniu (Life of the Mind. Thinking)wydawca: Wydawnictwo Europa, 1989, przełożyła Hanna Buczyńska-Garewicz, s. 135

 9. Arendt Hannah
  O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie (On Violence. Civil Disobedience)"Biblioteka Polityczna Aletheia", t. V, 1998, ISBN 83-87045-19-5, przeł. Anna Łagodzka i Wojciech Madej, s. 204

 10. Albert Karl
  Studia o historii filozofii (Betrachtungen zur Geschichte der Philosophie)ISBN 83-89372-25-8, przeł. Bogdan Baran, Józef Marzęcki, s. 962

 11. Ajdukiewicz Kazimierz
  Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizykakoedycja z Wydawnictwem Antyk, ISBN 83-89372-01-0, Wstęp Jan Woleński, s. 152

 12. f

 13. Filozofia percepcji, "Fragmenty filozofii analitycznej"t. II, koedycja z Wydawnictwem Spacja, 1995, ISBN 83-85277-22-6, przeł. Tomasz Bigaj, Bohdan Chwedeńczuk, Roman Godlewski, Anna Jedynak, Marcin Mostowski i Michał Szczubiałka, wybór i wstęp Bohdan Chwedeńczuk, s. 266


 14. Filozofia umysłut. III, koedycja z Wydawnictwem Spacja, 1995, ISBN 83-85277-21-8, przeł. Tadeusz Baszniak, Bohdan Chwedeńczuk, Cezary Cieśliński, Paweł Dziliński, Anna Jedynak i Michał Szczubiałka, wybór i wstęp Bohdan Chwedeńczuk, s. 326

 15. Farias Victor
  Heidegger i narodowy socjalizm (Heidegger et le nazisme)1997, ISBN 83-87045-18-7, przeł. Paweł Lisicki i Robert Marszałek, s. 352

 16. Foucault Michel
  Nadzorować i karać (Surveiller et punir)wyd. II, 1998, ISBN 83-87045-21-7, przekład i posłowie (Posłowie tłumacza) Tadeusz Komendant, s. 314, 30 ilustr. cz.-b.

 17. h
 18. Hadot Pierre
  Czym jest filozofia starożytna? (Qu'est-ce que la philosophie antique?)ISBN 83-87045-73-X, przeł. Piotr Domański, Przedmowa do wydania polskiego Juliusz Domański, s. 378

 19. l
 20. Leaman Oliver
  Krótkie wprowadzenie do filozofii islamu (A Brief Introduction to Islamic Philosophy)ISBN 83-89372-12-6, przeł. Michał Lipszyc, s. 274

 21. z
 22. Znamierowski Czesław
  Elita, ustrój, demokracja. Pisma wybrane"Biblioteka Polityczna Aletheia", t. XII, ISBN 83-87045-85-3, s. 246