Fundacja Wydawnictwo

    f
  1. Farias Victor
    Heidegger i narodowy socjalizm (Heidegger et le nazisme)1997, ISBN 83-87045-18-7, przeł. Paweł Lisicki i Robert Marszałek, s. 352


  2. Filozofia umysłut. III, koedycja z Wydawnictwem Spacja, 1995, ISBN 83-85277-21-8, przeł. Tadeusz Baszniak, Bohdan Chwedeńczuk, Cezary Cieśliński, Paweł Dziliński, Anna Jedynak i Michał Szczubiałka, wybór i wstęp Bohdan Chwedeńczuk, s. 326

  3. Foucault Michel
    Nadzorować i karać (Surveiller et punir)wyd. II, 1998, ISBN 83-87045-21-7, przekład i posłowie (Posłowie tłumacza) Tadeusz Komendant, s. 314, 30 ilustr. cz.-b.


  4. Filozofia percepcji, "Fragmenty filozofii analitycznej"t. II, koedycja z Wydawnictwem Spacja, 1995, ISBN 83-85277-22-6, przeł. Tomasz Bigaj, Bohdan Chwedeńczuk, Roman Godlewski, Anna Jedynak, Marcin Mostowski i Michał Szczubiałka, wybór i wstęp Bohdan Chwedeńczuk, s. 266