Fundacja Wydawnictwo

    h
  1. Hadot Pierre
    Czym jest filozofia starożytna? (Qu'est-ce que la philosophie antique?)ISBN 83-87045-73-X, przeł. Piotr Domański, Przedmowa do wydania polskiego Juliusz Domański, s. 378