Fundacja Wydawnictwo

    l
  1. Leaman Oliver
    Krótkie wprowadzenie do filozofii islamu (A Brief Introduction to Islamic Philosophy)ISBN 83-89372-12-6, przeł. Michał Lipszyc, s. 274