Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

 1. Sartre Jean-Paul
  Baudelaire

 2. Berlin Isaiah
  Zdradzona wolność

Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Wyznania protestanckie a duch kapitalizmu

Weber Max

ISBN 978-83-61182-47-4,
przeł. Bogdan Baran, Piotr Miziński,
oprawa miękka,
122 x 195 mm,
314 s.

To bodaj najsłynniejsze ze swoich dzieł Max Weber (1864–1920) stworzył w pierwszych latach XX wieku. Powstało ono w najlepszym dla Europy okresie mieszczańskiego dobrobytu, gdy echa wojen religijnych dawno ucichły, a zapowiedzi nowych, światowych jeszcze nie było słychać. Weber rozważał więc z dystansu relacje między religiami a tą prosperującą gospodarką. Traktat zajmuje miejsce na pograniczu socjologii, ekonomii i religioznawstwa, spajając te dyscypliny podstawową tezą o procesie racjonalizacji, który zdaniem autora przenika nowożytną i współczesną historię. Szczególnie „racjonalne” są wyznania protestanckie, zwłaszcza przyjmujące teorię predestynacji: Bóg z góry przeznacza ludzi do zbawienia, ale nie wszystkich, ludzie zaś o wyrokach Bożych nie wiedzą. Powodzenie w życiowych działaniach pozwala to „testować”. Potrzeba takiego „sprawdzania się”, a zarazem przysparzania działaniem „chwały” Bogu zrodziła specyficzną formację przeciwstawną feudalizmowi i odmienną od dzisiejszego kapitalizmu. Ten protokapitalizm, rozwijany z sakralnych pobudek i religijnie ascetyczny, Weber przenikliwie wychwytuje ze skomplikowanego splotu czynników społecznych, gospodarczych i religijnych. Jego dzieło należy dziś do kanonu każdej z nauk badających te dziedziny.

Nowości

 1. Platon
  Protagoras

 2. Corbin Alain
  Historia ciszy i milczenia