Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Sloterdijk Peter
    Co się zdarzyło w XX wieku?

Ziernow Nikołaj

Rosyjskie odrodzenie religijne XX wieku

Nowości

  1. Cioran Emil
    O niedogodności narodzin

  2. Lévi-Strauss Claude
    Antropologia strukturalna