Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Leder Andrzej
    Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit

Žižek Slavoj

Chaos w niebie
Metastazy rozkoszy
O wierze
Patrząc z ukosa
Żądanie niemożliwego

Nowości

  1. Ortega y Gasset José
    Pisma o literaturze i sztuce

  2. Le Goff Jacques
    O inne średniowiecze