Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Leder Andrzej
    Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit

Minois Georges

Historia ateizmu
Historia samotności i samotników
Historia śmiechu i drwiny
Ksiądz i lekarz

Nowości

  1. Ortega y Gasset José
    Pisma o literaturze i sztuce

  2. Le Goff Jacques
    O inne średniowiecze