Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Barthes Roland
    Światło obrazu

Draaisma Douwe

Księga zapominania
Machina metafor. Historia pamięci

Nowości

  1. Barthes Roland
    Mitologie

  2. Goffman Erving
    Człowiek w teatrze życia