Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Sloterdijk Peter
    Co się zdarzyło w XX wieku?

Draaisma Douwe

Księga zapominania
Machina metafor. Historia pamięci

Nowości

  1. Cioran Emil
    O niedogodności narodzin

  2. Lévi-Strauss Claude
    Antropologia strukturalna