Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

 1. Foucault Michel
  Nadzorować i karać

 2. Cioran Emil
  Na szczytach rozpaczy

Draaisma Douwe

Księga zapominania
Machina metafor. Historia pamięci

Nowości

 1. Mallarmé Stéphane
  Prozy różne

 2. Cioran Emil
  Okno na Nic