Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

 1. Foucault Michel
  Nadzorować i karać

 2. Cioran Emil
  Na szczytach rozpaczy

Arendt Hannah

Kondycja ludzka
Między czasem minionym a przyszłym

Nowości

 1. Mallarmé Stéphane
  Prozy różne

 2. Cioran Emil
  Okno na Nic