Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Duby Georges
    Czas katedr

Arendt Hannah

Kondycja ludzka
Między czasem minionym a przyszłym
O rewolucji

Nowości

  1. Rorty Richard
    Filozofia a zwierciadło przyrody

  2. Halbwachs Maurice
    Społeczne ramy pamięci