Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Leder Andrzej
    Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit

Heidegger Martin

Co zwie się myśleniem?
Identyczność i różnica
Kant a problem metafizyki
Odczyty i rozprawy
W drodze do języka

Nowości

  1. Ortega y Gasset José
    Pisma o literaturze i sztuce

  2. Le Goff Jacques
    O inne średniowiecze