Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Barthes Roland
    Światło obrazu

Kooijmans Luuc

Niebezpieczna wiedza. Wizje i lęki w czasach Jana Swammerdama

Nowości

  1. Barthes Roland
    Mitologie

  2. Goffman Erving
    Człowiek w teatrze życia