Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Barthes Roland
    Światło obrazu

Weber Max

Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Wyznania protestanckie a duch kapitalizmu

Nowości

  1. Barthes Roland
    Mitologie

  2. Goffman Erving
    Człowiek w teatrze życia