Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Barthes Roland
    Światło obrazu

Scholem Gershom

Kabała i jej symbolika
Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki
O mistycznej postaci bóstwa
O podstawowych pojęciach judaizmu

Nowości

  1. Barthes Roland
    Mitologie

  2. Goffman Erving
    Człowiek w teatrze życia