Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Leder Andrzej
    Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit

Schmitt Carl

Legalność i prawomocność
Porządek wielkoobszarowy w prawie międzynarodowym
Teologia polityczna 2

Nowości

  1. Ortega y Gasset José
    Pisma o literaturze i sztuce

  2. Le Goff Jacques
    O inne średniowiecze