Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Sloterdijk Peter
    Co się zdarzyło w XX wieku?

Schmitt Carl

Legalność i prawomocność
Porządek wielkoobszarowy w prawie międzynarodowym
Teologia polityczna 2

Nowości

  1. Cioran Emil
    O niedogodności narodzin

  2. Lévi-Strauss Claude
    Antropologia strukturalna