Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Barthes Roland
    Fragmenty dyskursu miłosnego

Schmitt Carl

Legalność i prawomocność
Porządek wielkoobszarowy w prawie międzynarodowym
Teologia polityczna 2

Nowości

  1. Armstrong Karen
    Krótka historia mitu

  2. Bayard Pierre
    Jak mówić o miejscach, w których się nie było?