Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Barthes Roland
    Światło obrazu

Schmitt Carl

Legalność i prawomocność
Porządek wielkoobszarowy w prawie międzynarodowym
Teologia polityczna 2

Nowości

  1. Barthes Roland
    Mitologie

  2. Goffman Erving
    Człowiek w teatrze życia