Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

 1. Foucault Michel
  Nadzorować i karać

 2. Cioran Emil
  Na szczytach rozpaczy

Gately Iain

Kulturowa historia alkoholu
Kulturowa historia tytoniu

Nowości

 1. Mallarmé Stéphane
  Prozy różne

 2. Cioran Emil
  Okno na Nic