Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

 1. Halbwachs Maurice
  Społeczne ramy pamięci

 2. Cioran Emil
  Święci i łzy

Gately Iain

Kulturowa historia alkoholu
Kulturowa historia tytoniu

Nowości

 1. Kerényi Karl
  Dionizos

 2. Tocqueville Alexis de
  Dawny ustrój i Rewolucja