Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Leder Andrzej
    Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit

Sloterdijk Peter

Co się zdarzyło w XX wieku?
Gorliwość Boga
Pogarda mas
Stres a wolność
W cieniu góry Synaj

Nowości

  1. Ortega y Gasset José
    Pisma o literaturze i sztuce

  2. Le Goff Jacques
    O inne średniowiecze