Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

 1. Eliade Mircea
  Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy

 2. Pseudo-Platon
  Alkibiades I i inne pisma

Eagleton Terry

Jak czytać literaturę
Kultura a śmierć Boga
Teoria literatury

Nowości

 1. Le Goff Jacques
  Narodziny czyśćca

 2. Benjamin Walter
  Podróże wyobraźni