Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Barthes Roland
    Światło obrazu

Eagleton Terry

Jak czytać literaturę
Kultura a śmierć Boga
Teoria literatury

Nowości

  1. Barthes Roland
    Mitologie

  2. Goffman Erving
    Człowiek w teatrze życia