Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Eliade Mircea
    Traktat o historii religii

Wittgenstein Ludwig

O pewności
Uwagi o barwach

Nowości

  1. Kuhn Thomas
    Struktura rewolucji naukowych

  2. Potocka Maria Anna
    Malarstwo. Rzeźba