Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Eliade Mircea
    Traktat o historii religii

Mikołaj z Kuzy

O oświeconej niewiedzy

Nowości

  1. Kuhn Thomas
    Struktura rewolucji naukowych

  2. Potocka Maria Anna
    Malarstwo. Rzeźba