Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Barthes Roland
    Światło obrazu

Flusser Vilém

Ku filozofii fotografii
Kultura pisma

Nowości

  1. Barthes Roland
    Mitologie

  2. Goffman Erving
    Człowiek w teatrze życia