Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Le Goff Jacques
    Czy Europa narodziła się w średniowieczu?

Feministyka albo sztuka obchodzenia się z kobietami

Schopenhauer Arthur

ISBN 978-83-62858-68-2
wybór, przekład i przedmowa: Bogdan Baran
oprawa miękka
122 x 195 mm
110 s.
publikacja grudzień 2014

Memy niemieckiego klasyka filozofii Arthura Schopenhauera (1788–1860) cieszą się dziś w sieci wielką, jeśli nawet niespecjalnie poważną popularnością. Schopenhauer ma niemal monopol na ekstrawagancję, mizogynizm i pesymizm, co nie do końca wydaje się prawdą. Jego ekstrawagancja polegała na regularnym co do minuty i czynności trybie życia, z kobietami współżył i nawet próbował się ożenić, a przezwyciężenia pesymizmu szukał w filozofiach Wschodu. Niniejszy wybór pochodzi głównie z jego dwóch najsłynniejszych tekstów dotyczących kobiet i płci w ogóle: z § 44 tomu II najważniejszego dzieła Die Welt als Wille und Vorstellung (Świat jako wola i przedstawienie) i z eseju Über die Weiber (O kobietach) zawartego w tomie I „Parerga und Paralipomena”, a także z rozproszonych rozważań i uwag w listach oraz ineditach. Zebrane tu niewątpliwie złośliwe myśli mizantrop spisywał w dojrzałych i późnych latach, komentując w zasadzie nie tyle „naturę” kobiety, ile konsekwencje jej pozycji społecznej u progu politycznych, obyczajowych i kulturowych zmian w tej dziedzinie, których już nie dożył. Te zapiski jako dokument epoki momentami mogą budzić grozę, ale czytelnik świadom dość szczęśliwego końca batalii o wyzwolenie kobiety powinien się nimi raczej rozbawić niż przerazić.

Spis treści

Bogdan Baran Z perspektywy jeżozwierza 7

KOBIETA 13
Jej natura 15
Jej zalety 23
Jej wady 27

KOBIETA I MĘŻCZYZNA 33
Walki i podchody 35
Monogamia 45
Poligamia 51
Biologia 53

MAŁŻEŃSTWO 57
Małżeństwo a miłość 59
Małżeństwo a rozum 67

METAFIZYKA MIŁOŚCI PŁCIOWEJ 71
Zmysł gatunku 73
Geniusz gatunku 87
Honor płci 97
Metafizyka miłości – podsumowanie 103
Motywy na wyciszenie 107

Nowości

  1. Hobbes Thomas
    Lewiatan

  2. Berger John
    Sposoby widzenia