Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Leder Andrzej
    Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit

Identyczność i różnica

Heidegger Martin

ISBN 978-83-61182-54-2,
przeł. Janusz Mizera,
oprawa miękka,
122 x 195 mm,
192 s.

Ten niewielki tomik z późnymi tekstami Martina Heideggera (1889–1976), najbardziej wpływowego niemieckiego filozofa XX wieku, ma doniosłe znaczenie w historii współczesnej myśli filozoficznej. Pojęcia identyczności i różnicowania dotyczą samych fundamentów filozofii starającej się uchwycić „wy-różnianie się” świata z pierwotnego, tożsamego „nic” – uchwycić dzieje bycia. Autor diagnozuje dziejową sytuację człowieka w dobie cywilizacji technicznej i dominacji „ontoteologii”. Zajmuje stanowisko w kwestii miejsca i roli metafizyki w ludzkim myśleniu, wypowiada się o „Bogu filozofów” odległym od „boskiego Boga”. Do Boga filozofów człowiek „ani nie może się modlić, ani mu się ofiarować”, „padać w trwodze na kolana”, „muzykować ani tańczyć”. Postulując „bez-bożne myślenie”, porzucenie ontoteologii i powrót w „istotę metafizyki”, Heidegger wypowiada się w swoim trudnym języku o fundamentalnych kwestiach nurtujących dzisiejszego człowieka.

Nowości

  1. Ortega y Gasset José
    Pisma o literaturze i sztuce

  2. Le Goff Jacques
    O inne średniowiecze