Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

 1. Konfucjusz
  Lun Yu. Rozmowy

 2. Delumeau Jean
  Historia raju

Arendt Hannah

Kondycja ludzka
Między czasem minionym a przyszłym

Nowości

 1. Seneka
  Myśli

 2. Nabokov Vladimir
  Wykłady o literaturze rosyjskiej