Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Sloterdijk Peter
    Stres a wolność

Arendt Hannah

Kondycja ludzka
Między czasem minionym a przyszłym

Nowości

  1. Benn Gottfried
    Czy poeta zmienia świat?

  2. Jünger Ernst
    Wybór esejów o słowach i drzewach