Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

 1. Cioran Emil
  Listy do kraju

Nowości

 1. Valéry Paul
  Pan Teste i inne pisma

 2. Minois Georges
  Historia ateizmu

 3. Bloom Harold
  Zachodni kanon

 4. Bloom Harold
  Jak czytać i po co

 5. Hadot Pierre
  Ćwiczenia duchowe i filozofia starożytna

 6. Oakeshott Michael
  Polityka wiary i polityka sceptycyzmu

 7. Sartre Jean-Paul
  Baudelaire

 8. Platon
  Protagoras

 9. Berlin Isaiah
  Zdradzona wolność

 10. Corbin Alain
  Historia ciszy i milczenia

 11. Yalom Marilyn
  Historia żony

 12. Ortega y Gasset José
  Idee, przeświadczenia, historia

 13. Tocqueville Alexis de
  O demokracji w Ameryce

 14. MacDonald Kevin
  Kultura krytyki

 15. Benjamin Walter
  Krytyka i narracja

Nowości

 1. Valéry Paul
  Pan Teste i inne pisma

 2. Minois Georges
  Historia ateizmu