Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

 1. MacDonald Kevin
  Kultura krytyki

Nowości

 1. Paprocki Henryk
  Czas

 2. Benedict Ruth
  Wzory kultury

 3. Benjamin Walter
  Krytyka i narracja

 4. Raddatz Fritz J.
  Rainer Maria Rilke

 5. Flusser Vilém
  Kultura pisma

 6. Hayek Friedrich A.
  Indywidualizm i porządek ekonomiczny

 7. Améry Jean
  Podnieść na siebie rękę

 8. Cioran Emil
  Ćwiartowanie

 9. Cioran Emil
  Wyznania i anatemy

 10. Bloom Harold
  Księga J

 11. Žižek Slavoj
  Patrząc z ukosa

 12. Schmitt Carl
  Porządek wielkoobszarowy w prawie międzynarodowym

Nowości

 1. Paprocki Henryk
  Czas

 2. Benedict Ruth
  Wzory kultury