Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Ortega y Gasset José
    Idee, przeświadczenia, historia

Wydawnictwo Aletheia publikuje książki z dziedziny humanistyki. Są to głównie przekłady wybitnych dzieł z zakresu filozofii, socjologii i religioznawstwa (m.in. Barthes, Cioran, Eco, Eliade, Heidegger, Nietzsche, Scholem, Weber). Seria „ezoteryczna” obejmuje tak kanoniczne dzieła, jak Biała bogini Gravesa czy książki o mitologii i religiach świata. Seria historyczna (z klepsydrą) przedstawia wybitne monografie zjawisk z dziedziny kultury materialnej i duchowej („Historia dzieciństwa" oraz „Człowiek i śmierć” Arièsa, „Historia gwałtu” Vigarella i in.).

W nieco lżejszej serii „;)” ukazują się książki z dziedziny filozofii („W tym tytule są są dwa błędy” Martina, „Myślę, więc się śmieję" Paulosa, „Piję, więc jestem” Scrutona i in.).

Nowości

  1. Tocqueville Alexis de
    O demokracji w Ameryce

  2. MacDonald Kevin
    Kultura krytyki