Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Schmitt Carl
    Porządek wielkoobszarowy w prawie międzynarodowym

Wydawnictwo Aletheia
ul. Zgierska 6/8 m. 6
04-092 Warszawa
biuro@aletheia.com.pl(niezamówione materiały prosimy przysyłać tylko w formie elektronicznej)

Nowości

  1. Minois Georges
    Historia samotności i samotników

  2. Steiner George
    Po wieży Babel