Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Berlin Isaiah
    Zdradzona wolność

Weber Max

Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Wyznania protestanckie a duch kapitalizmu

Nowości

  1. Oakeshott Michael
    Polityka wiary i polityka sceptycyzmu

  2. Sartre Jean-Paul
    Baudelaire