Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Ortega y Gasset José
    Idee, przeświadczenia, historia

Weber Max

Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Wyznania protestanckie a duch kapitalizmu

Nowości

  1. Tocqueville Alexis de
    O demokracji w Ameryce

  2. MacDonald Kevin
    Kultura krytyki