Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Flusser Vilém
    Kultura pisma

Weber Max

Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Wyznania protestanckie a duch kapitalizmu

Nowości

  1. Hayek Friedrich A.
    Indywidualizm i porządek ekonomiczny

  2. Améry Jean
    Podnieść na siebie rękę