Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Schmitt Carl
    Porządek wielkoobszarowy w prawie międzynarodowym

Weber Max

Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Wyznania protestanckie a duch kapitalizmu

Nowości

  1. Minois Georges
    Historia samotności i samotników

  2. Steiner George
    Po wieży Babel