Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Raddatz Fritz J.
    Rainer Maria Rilke

Heidegger Martin

Co zwie się myśleniem?
Identyczność i różnica
Kant a problem metafizyki
Odczyty i rozprawy
W drodze do języka

Nowości

  1. Flusser Vilém
    Kultura pisma

  2. Hayek Friedrich A.
    Indywidualizm i porządek ekonomiczny