Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Le Goff Jacques, Truong Nicolas
    Historia ciała w średniowieczu

Heidegger Martin

Co zwie się myśleniem?
Identyczność i różnica
Kant a problem metafizyki
Odczyty i rozprawy
W drodze do języka

Nowości

  1. Lakoff George
    Moralna polityka

  2. Berlin Isaiah
    Wolność