Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Žižek Slavoj
    Patrząc z ukosa

Heidegger Martin

Co zwie się myśleniem?
Identyczność i różnica
Kant a problem metafizyki
Odczyty i rozprawy
W drodze do języka

Nowości

  1. Schmitt Carl
    Porządek wielkoobszarowy w prawie międzynarodowym

  2. Minois Georges
    Historia samotności i samotników