Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Hayek Friedrich A.
    Indywidualizm i porządek ekonomiczny

Sloterdijk Peter

Gorliwość Boga
Pogarda mas
Stres a wolność
W cieniu góry Synaj

Nowości

  1. Améry Jean
    Podnieść na siebie rękę

  2. Cioran Emil
    Ćwiartowanie