Wydawnictwo Fundacja

Zapowiedzi

  1. Le Goff Jacques, Truong Nicolas
    Historia ciała w średniowieczu

Sloterdijk Peter

Gorliwość Boga
Pogarda mas
W cieniu góry Synaj

Nowości

  1. Lakoff George
    Moralna polityka

  2. Berlin Isaiah
    Wolność