Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Sloterdijk Peter
    Co się zdarzyło w XX wieku?

Le Goff Jacques, Truong Nicolas

Historia ciała w średniowieczu

Nowości

  1. Cioran Emil
    O niedogodności narodzin

  2. Lévi-Strauss Claude
    Antropologia strukturalna