Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Barthes Roland
    Światło obrazu

Wydawnictwo Aletheia
ul. Zgierska 6/8 m. 6
04-092 Warszawa
biuro@aletheia.com.pl(niezamówione materiały prosimy przysyłać tylko w formie elektronicznej)

Nowości

  1. Barthes Roland
    Mitologie

  2. Goffman Erving
    Człowiek w teatrze życia