Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

 1. Danto Arthur
  Po końcu sztuki

 2. Leder Andrzej
  Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit

Le Goff Jacques

Czy Europa narodziła się w średniowieczu?
Czy naprawdę trzeba dzielić historię na epoki?
Intelektualiści w średniowieczu
Kultura średniowiecznej Europy
Narodziny czyśćca
O inne średniowiecze
Sakiewka i życie. Gospodarka i religia w średniowieczu
Średniowiecze i pieniądze

Nowości

 1. Flusser Vilém
  Komunikologia

 2. Ortega y Gasset José
  Pisma o literaturze i sztuce