Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

 1. Danto Arthur
  Po końcu sztuki

 2. Leder Andrzej
  Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit

Nowości

 1. Flusser Vilém
  Komunikologia

 2. Ortega y Gasset José
  Pisma o literaturze i sztuce

 3. Le Goff Jacques
  O inne średniowiecze

 4. Tołstoj Lew
  Spowiedź

 5. Tołstoj Lew
  Moja wiara

 6. Hobbes Thomas
  Lewiatan

 7. Berger John
  Sposoby widzenia

 8. Le Goff Jacques
  Intelektualiści w średniowieczu

 9. Hadot Pierre
  Twierdza wewnętrzna

 10. Lurker Manfred
  Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach

 11. Le Goff Jacques
  Czy Europa narodziła się w średniowieczu?

 12. Kuhn Thomas S.
  Pisma ostatnie

 13. Berger John
  Zrozumieć fotografię

 14. Rauschning Hermann
  Rozmowy z Hitlerem

 15. Fuller Lon L.
  Moralność prawa

 16. James William
  Odmiany doświadczenia religijnego

 17. Hegel G.W.F.
  Fenomenologia ducha

 18. Hume David
  Traktat o naturze ludzkiej

 19. Le Goff Jacques
  Sakiewka i życie. Gospodarka i religia w średniowieczu

 20. Weber Max
  Etyka protestancka a duch kapitalizmu i inne pisma

 21. Laplanche Jean, Pontalis J.B.
  Słownik psychoanalizy

 22. Bloch Marc
  Społeczeństwo feudalne

 23. Ricoeur Paul
  O interpretacji

 24. Bloch Marc
  Królowie cudotwórcy

 25. Marrou Henri-Irénée
  Historia wychowania w starożytności

 26. Le Goff Jacques
  Kultura średniowiecznej Europy

 27. Eliade Mircea
  Patańdżali i joga

Nowości

 1. Flusser Vilém
  Komunikologia

 2. Ortega y Gasset José
  Pisma o literaturze i sztuce