Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

 1. Halbwachs Maurice
  Społeczne ramy pamięci

 2. Cioran Emil
  Święci i łzy

Nowości

 1. Kerényi Karl
  Dionizos

 2. Tocqueville Alexis de
  Dawny ustrój i Rewolucja

 3. Ariès Philippe
  Historia dzieciństwa

 4. Scheler Max
  Resentyment w strukturze systemów moralnych

 5. Goodrick-Clarke Nicolas
  Okultystyczne korzenie nazizmu

 6. Eliade Mircea
  Obrazy i symbole

 7. Eliade Mircea
  Techniki jogi

 8. Huizinga Johan
  Homo ludens

 9. Barton John
  Historia Biblii

 10. Eliade Mircea
  Sacrum a profanum

 11. Améry Jean
  Poza winą i karą

 12. Cioran Emil
  Ćwiczenia z podziwu

 13. Le Goff Jacques
  Czy naprawdę trzeba dzielić historię na epoki?

 14. Dworkin Ronald
  Biorąc prawa poważnie

 15. Žižek Slavoj
  Chaos w niebie

 16. Feyerabend Paul
  Przeciw metodzie

 17. Corbin Alain
  Wichura i wietrzyk

 18. Lem Stanisław i inni
  Filozoficzny Lem

 19. Ardrey Robert
  Hipoteza łowcy

 20. Bataille Georges
  Literatura i zło

 21. Cioran Emil
  Zmierzch wszelkiej myśli

 22. Le Goff Jacques
  Średniowiecze i pieniądze

 23. Minois Georges
  Historia śmiechu i drwiny

 24. Goldhagen Daniel Jonah
  Gorliwi kaci Hitlera

Nowości

 1. Kerényi Karl
  Dionizos

 2. Tocqueville Alexis de
  Dawny ustrój i Rewolucja