Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

 1. Le Goff Jacques
  Czy Europa narodziła się w średniowieczu?

Nowości

 1. Hobbes Thomas
  Lewiatan

 2. Berger John
  Sposoby widzenia

 3. Le Goff Jacques
  Intelektualiści w średniowieczu

 4. Hadot Pierre
  Twierdza wewnętrzna

 5. Lurker Manfred
  Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach

 6. Kuhn Thomas S.
  Pisma ostatnie

 7. Berger John
  Zrozumieć fotografię

 8. Rauschning Hermann
  Rozmowy z Hitlerem

 9. Fuller Lon L.
  Moralność prawa

 10. James William
  Odmiany doświadczenia religijnego

 11. Hegel G.W.F.
  Fenomenologia ducha

 12. Hume David
  Traktat o naturze ludzkiej

 13. Le Goff Jacques
  Sakiewka i życie. Gospodarka i religia w średniowieczu

 14. Weber Max
  Etyka protestancka a duch kapitalizmu i inne pisma

 15. Laplanche Jean, Pontalis J.B.
  Słownik psychoanalizy

 16. Bloch Marc
  Społeczeństwo feudalne

 17. Ricoeur Paul
  O interpretacji

 18. Bloch Marc
  Królowie cudotwórcy

 19. Marrou Henri-Irénée
  Historia wychowania w starożytności

 20. Le Goff Jacques
  Kultura średniowiecznej Europy

 21. Eliade Mircea
  Patańdżali i joga

 22. Monod Jacques
  Przypadek i konieczność

 23. Duby Georges
  Czasy katedr

 24. Rorty Richard
  Filozofia a zwierciadło przyrody

 25. Tocqueville Alexis de
  Dawny ustrój i Rewolucja

 26. Scheler Max
  Resentyment w strukturze systemów moralnych

 27. Eliade Mircea
  Sacrum a profanum

Nowości

 1. Hobbes Thomas
  Lewiatan

 2. Berger John
  Sposoby widzenia