Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

 1. Danto Arthur
  Po końcu sztuki

 2. Leder Andrzej
  Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit

Twierdza wewnętrzna

Hadot Pierre

Wprowadzenie do "Rozmyślań" Marka Aureliusza
ISBN 978-83-67020-34-3
przeł. Piotr Domański
oprawa miękka
145 x 205 mm
438 s.
publikacja lipiec 2023

Pierre Hadot (1922–2010) wybitny francuski historyk filozofii i starożytnik, tą pracą o Rozmyślaniach Marka Aureliusza dał wyraz swoim zainteresowaniom filozofią jako „sztuką życia”. Tak rozumiano filozofię w greckiej i rzymskiej starożytności, która obfitowała w nurty myślowe mówiące „jak żyć”, a ich twórcy własnym przykładem „ilustrowali” swoje recepty na sposób życia. Filozofia nie była teorią, lecz dziedziną służących samodyscyplinie ćwiczeń duchowych (por. Pierre Hadot, Ćwiczenia duchowe i filozofia starożytna, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2019). Marek Aureliusz (121–180), cesarz rzymski, erudyta i pisarz, jest autorem (napisanych po grecku) Rozmyślań, zbioru stoickich refleksji, które powstały prawdopodobnie w ostatniej dekadzie życia autora, lecz najwcześniejsza wzmianka o nich pochodzi z IV wieku. Czytelnicy zapoznali się z tym dziełem dopiero w epoce renesansu. Tematyka zapisków skupia się wokół kwestii moralnych. Hadot gruntownie odtwarza i interpretuje myśl Marka Aureliusza. Tytułowa „twierdza wewnętrzna” chroni mnie od udręk namiętności, ale stanowi też mój punkt skupienia i punkt wyjścia w świat. Ukazując autora Rozmyślań od strony jego stoicyzmu i na tle innych stoickich doktryn, Hadot podkreśla aktualność tej myśli sprzed dwóch tysięcy lat, aktualność i świeżość zapewnianą przez to, że autor mówi do siebie i pisze dla siebie, a to „siebie”, mimo wszelkich kulturowych zmian, pozostaje w nas ciągle to samo.

Nowości

 1. Flusser Vilém
  Komunikologia

 2. Ortega y Gasset José
  Pisma o literaturze i sztuce