Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Leder Andrzej
    Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit

Eliade Mircea

Kowale i alchemicy
Obrazy i symbole
Patańdżali i joga
Sacrum a profanum
Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy
Techniki jogi
Traktat o historii religii

Nowości

  1. Ortega y Gasset José
    Pisma o literaturze i sztuce

  2. Le Goff Jacques
    O inne średniowiecze