Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Barthes Roland
    Fragmenty dyskursu miłosnego

Améry Jean

O starzeniu się
Podnieść na siebie rękę

Nowości

  1. Armstrong Karen
    Krótka historia mitu

  2. Bayard Pierre
    Jak mówić o miejscach, w których się nie było?