Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Eliade Mircea
    Traktat o historii religii

Nietzsche Friedrich

Ecce homo. Jak się staje, kim się jest
Listy
Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm
Pisma pozostałe

Nowości

  1. Kuhn Thomas
    Struktura rewolucji naukowych

  2. Potocka Maria Anna
    Malarstwo. Rzeźba