Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Barthes Roland
    Fragmenty dyskursu miłosnego

Nietzsche Friedrich

Ecce homo. Jak się staje, kim się jest
Listy
Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm
Pisma pozostałe

Nowości

  1. Armstrong Karen
    Krótka historia mitu

  2. Bayard Pierre
    Jak mówić o miejscach, w których się nie było?