Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Sloterdijk Peter
    Co się zdarzyło w XX wieku?

Nietzsche Friedrich

Ecce homo. Jak się staje, kim się jest
Listy
Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm
Pisma pozostałe

Nowości

  1. Cioran Emil
    O niedogodności narodzin

  2. Lévi-Strauss Claude
    Antropologia strukturalna