Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Leder Andrzej
    Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit

Benjamin Walter

Berlińskie dzieciństwo na przełomie wieków
Dziennik moskiewski
Krytyka i narracja
O haszyszu
Podróże wyobraźni
Sny
Ulica jednokierunkowa

Nowości

  1. Ortega y Gasset José
    Pisma o literaturze i sztuce

  2. Le Goff Jacques
    O inne średniowiecze