Fundacja Wydawnictwo

  a
 1. Ajdukiewicz Kazimierz
  Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizykakoedycja z Wydawnictwem Antyk, ISBN 83-89372-01-0, Wstęp Jan Woleński, s. 152


 2. Aktualność wolności. Wybór tekstów."Biblioteka Polityczna Aletheia", t. XVII, ISBN 83-89372-13-4, przeł. Ewa Bolińska, Jacek Malczewski, Marek Przychodzeń, s. 327

 3. Albert Karl
  Studia o historii filozofii (Betrachtungen zur Geschichte der Philosophie)ISBN 83-89372-25-8, przeł. Bogdan Baran, Józef Marzęcki, s. 962

 4. "Aletheia"
  1/1987 (Obecność Kołakowskiego)wydawca: In Plus, s. 212

 5. "Aletheia"
  2-3/1988 (Rosyjska filozofia religijne)wydawca: In Plus

 6. "Aletheia"
  1(4)/1990 (Heidegger dzisiaj)s. 492

 7. Arendt Hannah
  O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie (On Violence. Civil Disobedience)"Biblioteka Polityczna Aletheia", t. V, 1998, ISBN 83-87045-19-5, przeł. Anna Łagodzka i Wojciech Madej, s. 204

 8. Aron Raymond
  Esej o wolnościach (Essai sur les libertés)"Biblioteka Polityczna Aletheia", t. IV, 1997, ISBN 83-87045-07-1, przeł. Małgorzata Kowalska, przedmowa (Przedmowa tłumacza) Małgorzata Kowalska, s. 202