Fundacja Wydawnictwo

    z
  1. Znamierowski Czesław
    Elita, ustrój, demokracja. Pisma wybrane"Biblioteka Polityczna Aletheia", t. XII, ISBN 83-87045-85-3, s. 246